Activities

Održana radionica na temu instituta rada na daljinu i rada na digitalnim platformama

06.07.2022

Juče i danas su u organizaciji Međunarodne organizacije rada i Ministarstva rada i socijalnog staranja održane dvije radionice koje su se bavile osvrtom na planirane dopune Zakona o radu u kontekstu instituta rada na daljinu, digitalnih nomada i rada na e-platformama. Radionici su prisustvovali članovi radne grupe za izmjene i dopune zakona o radu: predstavnici Ministarstva rada, organizacija sindikata i poslodavačkih udruženja, Socijalnog savjeta i Uprave za inspekcijske poslove. Podršku radnoj grupi pruzili su specijalista MOR-a za predviđene oblasti dr Najati Ghosheh i ekspert prof. dr Darko Božičić, sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu.
Kako je pandemija ukazala na nedostatke sistemskog zakona, formirana je grupa na tripartitnoj osnovi, za koju je i organizovana ova radionica, a sve u cilju pronalaženja najboljih rješenja u oblasti rada a daljinu (teleworka), rada na platformama i rada digitalnih nomada, kao instituta koji nijesu do sada imali uporište u Zakonu, bar ne eksplicitno.
Izmjenama i dopunama Zakona o radu predviđeno je i uvođenje normi vezanih za uspostavljanje ravnoteže izmedju privatnog i profesionalnog života zaposlenih, u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije, ali međunarodnim standardima koji se odnose na radnike sa porodičnim obavezama, shodno Konvenciji MOR 156. U tom pravcu i Evropska komisija pomno prati ove aktivnosti, jer je implementacija Zakona o radu jedno od zatvarajućih mjerila za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

Skip to content