Activities

Imenovan novi predsjednik Socijalnog savjeta

Danas je održana XXV redovna sjednica Predsjedništva Socijalnog savjeta Crne Gore. Tokom tekuće godine predsjedavanje Savjetom pripada Vladi Crne Gore pa je na sjednici za predsjednika Savjeta imenovan ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović.
Članovi Predsjedništva su diskutovali o planiranim aktivnostima ponovo uspostavljenog Ministarstva rada i socijalnog staranja, naglašavajući da socijalni dijalog nema alternativu u oblasti koja uređuje pitanja svijeta rada.
U narednom periodu fokus interesovanja će biti na izmjenama i dopunama Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na rad na daljinu i rad od kuće. Ovakav vid rada je aktuelizovan za vrijeme pandemije COVID 19 i konstatovana je potreba da se i ovaj vid rada adekvatno propiše. Takođe potrebno je izvršiti usklađivanje ZOR-a sa Direktivom EU o usklađivanju poslovnog i privatnog života.
Predsjedništvo je saglasno da bi jedan od priorieta trebalo da bude usaglašavanje i potpisivanje novog Opšteg kolektivnog ugovora.

Skip to content