Međunarodna organizacija rada (MOR) u Crnoj Gori sprovodi projekat „Unaprijeđenje upravljanja tržištem rada, kroz efikasan socijalni dijalog o reformama rada”

Skip to content